אילוף כלבים

 


אנו עוסקים בתכני אילוף בסיסיים, משחקים רבים עם הילדים והכלבים, טעימה מספורט ה"אג'יליטי"
המשתתפים בחוג יגיעו למפגשים עם כלביהם. משתתף/ת שאין באפשרותו/ה להגיע עם כלב יתרגל עם הכלב של המדריכה.

ימי פעילותקבוצהשעה
ג'          מקצועי           19:00-20:00           

לפרטים נוספים:
עדן :052-5594308
מרכז דור : 09-7445888